BetaSystem

map-generator.net
click the icon Download
Go to content

Main menu

Servicii

      Beta System se ocupă în special cu service imprimante, reîncă rcă ri și recondi ționă ri cartușe laser și cerneală , dar și cu v ânzarea imprimantelor, a consumabilelor și a pieselor de schimb pentru acestea.

     Dorim s ă vă asigurăm c ă î ncercăm în permanență să ne adapt ăm noilor cerinț e, idei și tehnologii, astfel încâ t să putem satisface c ât mai prompt ș i mai bine o gamă c ât mai largă și mai variat ă de cerinț e în domeniul echipamentelor de birou și consumabilelor pentru acestea, la pre țuri câ t mai bune.

 
 
 
Back to content | Back to main menu